Sunday, February 28, 2010

வழக்கம் போல்....

வழக்கம் போல் சூரியன் கிழக்கே உதித்து மேற்கே மறைந்து கொண்டிருக்கிறான்.

வழக்கம் போல் நிலவு வளர்ந்து தேய்ந்து வருகிறது

வழக்கம் போல் புவி தன்னைத்தானே சுற்றிக் கொண்டிருக்கிறது

வழக்கம் போல் தீவிரவாதிகளும், நக்சலைட்டுகளும், மொழி,மத,பிராந்திய வெறியர்களும் தங்கள் தாக்குதல்களைத் தொடர்ந்துகொண்டிருக்கிறார்கள்.

வழக்கம்போல் விலைவாசி உயர்ந்துகொண்டேஏஏஏஏஏஏ இருக்கிறது.

வழக்கம் போல் மன்மோகன்சிங் கவலைப் பட்டுக்கொண்டிருக்கிறார்

வழக்கம் போல் சிதம்பரம் கடைசிக் கண்டனங்களைத் தெரிவித்துக்கொண்டிருக்கிறார்.

வழக்கம் போல் கலைஞருக்கும், அம்மையாருக்கும் அறிக்கைப் போர் நடந்து கொண்டிருக்கிறது.

வழக்கம்போல் போக்குவரத்து நெரிசலில் சென்னை சிக்கித் தவித்துக் கொண்டிருக்கிறது.

வழக்கம்போல் திரைப்படங்கள் வெளிவந்து கொண்டிருக்கின்றன.

வழக்கம்போல் பதிவுலகில் பதிவுகள் வந்துகொண்டிருக்கின்றன.


அட..

எல்லாமே வழக்கமாக இருக்கும் போது நான் மட்டும் மாறினால்?

அதனால்தான்..


வழக்கம் போல் . . .

நான். . .

பதிவுகளைத் தொடர்ந்து தராமல் இருக்கிறேன்.